Iskmo-Jungsund Bollklubb

Föreningen

Styrelsen 2019                 

Namn

Ansvarsområden

Telefon num.

Ordförande
Christoffer Hjerpe


Seniorverksamhet, WFA


050 4344394       

Vice ordförande
Joakim Häggblom


Materialanskaffningar, IT, hemsidan, sociala medier


040 5722395

Sekreterare
Ann-Catrin Söderlund

 

 
050 3294677

Kassör
Eva Karlsson

 
Ekonomi och sponsorering

 
040 5153338   

Medlemmar
John Reinlund


Tränare & lagledare / tider, Tutor-koordinator

 
040 9648996

Kaj Söderman

Talko och fastigheter

050 3053090

Andreas Herrgård

Herrar div.3, IT, hemsidan, sociala medier

050 5659281

Linda Bäck

Juniorkommittén

050 3602173

André Sandberg

  045 8615866

Suppleant
Eva-Maria Rajamäki

 
Damer div.3


045 126 9474

Pia Dahlgren

Ekonomi

040 752 8923

Ansvarspersoner
Peter Back 

Anette Häggdahl                     
Ulf Hildén

 
Löparsektionen          

Löparsektionen

WFA


044 480 8480


050 3345117


E-post adress
fornamn.efternamn@ijbk.fi