Iskmo-Jungsund Bollklubb

Föreningen

Styrelsen 2018                   

Namn

Ansvarsområden

Telefon num.

Ordförande
Christoffer Hjerpe


Seniorverksamhet


050 434 4394       

Vice ordförande
Joakim Häggblom


Materialanskaffningar, IT, hemsidan, sociala medier


040 572 2395

Sekreterare
Ann-Catrin Söderlund

 

 
050 3294677

Kassör
Pia Dahlgren

 
Ekonomi och sponsorering

 
040 752 8923       

Medlemmar
Eva Karlsson


Juniorkommittén

 
040 5153338

Kaj Söderman

Talko och fastigheter

050 3053090

Andreas Herrgård

Herrar div.3, IT, hemsidan, sociala medier (herrar)

050 565 9281

Linda Bäck

Tränare & lagledare / tider

050 3602173

Suppleant
Eva-Maria Rajamäki

 
Damer div.3


045 126 9474

Annika Norrgård-Kupi

Juniorkommitén

050 593 2099

Ansvarspersoner
Peter Back                           

Peter Siegfrieds

Ulf Hildén

John Reinlund

 
Löparsektionen            


Träningschef

WFA

Tutor-koordinator


044 480 8480


050 561 1987

050 3345117

040 9648996


E-post adress
fornamn.efternamn@ijbk.fi