Lag

Abrahamsson Oliver
Åman Johannes
Björksten Isak
Burman Ted
Dahlbo Lucas
Giri Nima
Karlsson Elmer
Kinnari Jaakko
Konwalj Victor
Lamminaho Robert
Mäkinen Vincent
Ollila Victor
Siegfrids Benjamin
Smedman Tim
Söderholm Colin
Söderman Ed
Sorama Jalo
Ståhl Liam
Sten Ivar
Sundsten William

Funktionärer