Bli tränare i vår förening

Vill du hjälpa barn och unga att lära sig spela fotboll? Vi anser att verksamheten blir bättre och mer inkluderande om tränarteamen innehåller män och kvinnor, yngre och äldre och personer med varierande erfarenhet av fotboll. Majoriteten av våra tränare är föräldrar till spelarna, men vi välkomnar också intresserade som inte har någon koppling till våra lag. Tidigare tränarerfarenhet är inget krav eftersom vi erbjuder skolningar till våra tränare. Ta kontakt med styrelsens ordförande eller viceordförande så diskuterar vi om föreningens behov och ditt intresse sammanfaller.

Vi erbjuder:

  • En rolig och givande hobby i en förening med sunda värderingar och god gemenskap
  • Erfarenhet som kan ge fördelar vid ansökan till vissa utbildningar och jobb
  • Bollförbundets tränarutbildningar
  • Utbildningar i Wasa Fotbollsakademis spelsätt
  • Möjlighet till "karriär" inom tränarbanan via de äldre lagen i WFA-samarbetet

Vi söker personer med:

  • Både eget fotbollsintresse och en förmåga att förstå och inspirera barn och unga att utveckla ett fotbollsinstresse
  • Rent straffregisterutdrag
  • God samarbetsförmåga
  • Vilja att arbeta enligt föreningens värderingar och träningsprinciper


Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2