Kommunikation

En god kommunikation är av stor betydelse för att alla medlemmar ska känna sig delaktiga och informerade. I-JBK strävar efter att ha en så öppen och transparent verksamhet som möjligt där alla har likvärdig tillgång till information. Externt är det viktigt med god kommunikation för att vi ska kunna rekrytera nya spelare och ledare, skaffa sponsorer och bygga upp ett bra rykte bland våra intressenter.

Riktlinjer för I-JBKs kommunikation har publicerats i denna kommunikationsplan. Frågor om planen kan riktas till de kommunikationsansvariga i styrelsen.

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2