Säkerhet

Föreningen och lagen bör arbeta förebyggande för att trygga den fysiska och psykiska säkerheten för alla: spelare, funktionärer och åskådare.

Lagledningarna och styrelsemedlemmar bör vara bekanta med föreningens säkerhetsplan: Säkerhetsplan V1 2021-11-23.pdf

Föreningens handlingsplan mot trakasserier, osakligt beteende och våld utgör föreningens viljeyttring i arbetet med att förebygga att osunda situationer inte uppstår samtidigt som den konkretiserar hur föreningens medlemmar ska agera vid svåra situationer. Handlingsplanen riktar sig till och tillämpas av alla spelare, vårdnadshavare, funktionärer och supportrar som är involverade i föreningsverksamheten. Den finns publicerad här.

.


Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2