Anvisning och agerande vid misstanke om osakligt beteende – Mobbning

Mobbning är när en person blir systematiskt utsatt av en eller flera personer. Mobbning är en medveten, kränkande och destruktiv handling. Mobbning kan förekomma ansikte mot ansikte och/eller som kränkningar till exempel via sociala medier. Enskilda konflikter, bråk och slagsmål är inte mobbning, men dessa skall naturligtvis också redas ut.

Så här börjar du förändra situationen kring mobbningen

Om du upplever att mobbning förekommer inom laget ska du i första hand diskutera det med lagets tränare, i andra hand tar du kontakt med föreningens styrelse.

Tränaren gör så här:

1. Lyssna på den mobbade och ta reda på vad som händer

2. Kontakta den mobbades vårdnadshavare

3. Ge stöd till den mobbade och ta situationen på allvar

4. Lyssna och prata med mobbaren/mobbarna och deras vårdnadshavare

5. Följ upp situationer och fortsätt att stöda

4. Förebyggande arbete

  • Gör upp gemensamma regler
  • Skriv ner vad som gjorts

Med mobbning avses följande:

Fysisk mobbning sker handgripligen till exempel genom att slå, knuffa, sparka, nypa, hålla fast, trycka in i väggen, sätta krokben, gömma eller söndra någons kläder eller saker.

Verbal mobbning är till exempel att säga elaka saker, använda smeknamn som personen inte själv tycker om, håna, göra narr av, skratta åt någon, sprida skvaller, lögner eller elaka rykten, viska, hota, ironisera över kläder, utseende, frisyr etc.

Psykisk mobbning är till exempel att göra miner, kasta blickar, sucka, tystna, vända ryggen till, inte svara på tilltal, behandla någon som luft och utestänga någon från gruppen.

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2