Handlingsplan mot trakasserier, osakligt beteende och våld

Iskmo-Jungsund Bollklubb (I-JBK) är en förening vars verksamhet ska vara trygg, jämlik och inkluderande. Den här handlingsplanen utgör föreningens viljeyttring i arbetet med att förebygga att osunda situationer inte uppstår samtidigt som den konkretiserar hur föreningens medlemmar ska agera vid svåra situationer. Handlingsplanen riktar sig till och tillämpas av alla spelare, vårdnadshavare, funktionärer och supportrar som är involverade i föreningsverksamheten.

Principer och förebyggande åtgärder

Grundprincip 1: Vi pratar respektfullt

Vi godkänner inte språkbruk som är diskriminerande mot etnisk tillhörighet, funktionshinder, hudfärg, kön, hälsotillstånd, religion, sexuell läggning, språk, ålder eller skicklighet.

Grundprincip 2: Vi accepterar inte trakasserier

Inom föreningsverksamheten accepteras inga former av trakasserier, mobbning, osakligt beteende eller våld gentemot spelare, funktionärer, motståndare eller domare. Alla förtjänar att behandlas respektfullt och inte förödmjukas, förminskas eller hotas. Trakasserier leder till fysisk, psykisk och social ohälsa.

Grundprincip 3: Vi ingriper i trakasserier

Det är ett kollektivt ansvar bland funktionärer, föräldrar, supportrar och spelare att vara uppmärksam så att ingen behandlas fel. Vi har alla ansvar för att vidta åtgärder i ett tidigt skede, oberoende av vem som gör sig skyldig till trakasserierna eller våldshandlingen.

Föreningens konkreta förebyggande åtgärder

  • Föreningen går årligen igenom handlingsplanen och dess betydelse med alla tränare och lagledare vid tränarmöten och med föräldrar vid föräldramöten
  • Föreningen utbildar nya funktionärer i handlingsplanen
  • Varje lag gör gemensamt upp lagets spelregler som spelarna förbinder sig till
  • Föreningen kontrollerar brottsbakgrunden på nya tränare och lagledare
  • Föreningen gör årligen enkäter till spelare, föräldrar och funktionärer där vi frågar om deras trivsel och mående.
  • Föreningen tar med handlingsplanens innehåll och budskap i den interna och externa kommunikationen.

Anvisning och agerande vid misstanke om osakligt beteende – Mobbning

Anvisning och agerande vid osakligt beteende – Matcher

Anvisning och agerande vid misstanke om trakasserier eller brott

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2