Rekrytering och skolning av tränare


Rekrytering av nya tränare

  • Nya tränare rekryteras i första hand bland föräldrarna.
  • Om frivilliga föräldrar inte finns, kan man tillfråga andra närstående eller utomstående med erfarenhet av att spela fotboll.
  • I de nybildade yngsta lagen strävar vi till att rekrytera ledare i maj/juni. Rekryteringen görs av föreningens stödperson.
  • I äldre lag ser vi över tränarsituationen inför kommande säsong under augusti månad. Rekryteringen görs av lagledningen med assistans av föreningens stödperson.


Rekommenderad tränarstege


* eller annan temautbildning enligt intresse.

Info om Bollförbundets utbildningsstege: Wasa Fotbollsakademi rf - Valmentajan polut
Beskrivning av de utbildningar Wasa Fotbollsakademi ordnar: Wasa Fotbollsakademi rf - Koulutukset


Skolningskalender 2024

Utbildningar ordnade via Wasa Fotbollsakademi: Wasa Fotbollsakademi rf - Valmentajakoulutus

I-JBKs egna utbildningar:

  • April: Tränar/lagledarmöte

Skolningskalendern uppdateras när nya kurser tillkommer.

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2