Bli medlem

Du som vill stöda Iskmo-Jungsund Bollklubb r.f. och ha möjlighet att påverka föreningens verksamhet kan bli medlem genom att fylla i blanketten nedan. Den årliga medlemsavgiften fastställs av årsmötet och har under de senaste åren varit 5 euro.

Var och en som förbinder sig att betala anslutnings- och medlemsavgift, följa föreningens stadgar och beslut kan godkännas som medlem på beslut av föreningens styrelse. En person som fyllt 18 år kan antas som ordinarie medlem i föreningen. En person som ännu inte har fyllt 18 år kan antas som juniormedlem.

Spelare betalar obligatorisk medlemsavgift. Följ denna länk för att anmäla en spelare till föreningen.

På föreningens årsmöte har alla ordinarie medlemmar och femton år fyllda juniormedlemmar som har betalat sin medlemsavgift före mötet en röst. Stödmedlemmar har inte rösträtt. Vilka rättigheter och skyldigheter man har beskrivs i föreningens stadgar.

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2