Wasa Fotbollsakademi - ett regionalt fotbollssamarbete

Wasa Fotbollsakademi (WFA), grundat 2015, är ett regionalt fotbollssamarbete mellan svenskspråkiga föreningar i Vasa och Korsholm. Deltagande föreningar är Iskmo-Jungsund BK, BK-48, FC Kuffen, Solf IK och Sundom IF. Samarbetet berör ca 1100 juniorer, flickor och pojkar, i åldern 6 – 19 år samt ett hundratal tränare, lagledare och andra funktionärer i de olika lagen.

Länk till Wasa Fotbollsakademis webbsidor

Sportsligt syfte

 • Stärka fotbollens position i regionen.
 • Stärka och utveckla ett långvarigt och hållbart samarbete mellan föreningarna i WFA.
 • Skapa tydliga strukturer och likvärdiga förutsättningar för föreningarna, lagen och de enskilda spelarna.
 • Utveckla och höja nivån på spelarens fotbollsfärdigheter.
 • Skapa förutsättningar för både bredd- och elitverksamhet.
 • Stöda, utbilda och utveckla tränarnas kompetens.
 • Stöda och utveckla samarbetsföreningarnas sportsliga organisation.
 • Vara en jämlik, fördomsfri och positiv samarbetspartner.

Verksamhet

 • Ordnar tränarutbildning till samarbetsföreningarna
 • Ordnar gemensamma morgonträningar och extra träningar för motiverade juniorer
 • Ordnar målvaktsutbildningar och -träningar
 • Ansvarar för samarbetsföreningarnas sammanslagna lag i U14 och äldre
 • Arrangerar fotbollsskolor och WFA-turnering för yngre åldersklasser

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2