Anläggningar

Sommar

Fasta turer bokas via föreningen i april. Enskilda turer via bokning@korsholm.fi
Korsholms kommuns bokningskalender

Jungsund
90m x 50m. Hel eller halv plan.
Adress: Jungsundvägen 641, 65730 Jungsund

Karperö
99m x 54m. Hel eller halv plan.
Adress: Bäckstået 7, 65630 Karperö

Singsby
70m x 40m. Hel plan.
Adress: Maravägen 10, 65710 Singsby

Replot
90m x 43m. Hel eller halv plan.
Adress: Vallgrundvägen 50, 65800 Replot

Vår/höst

Fasta turer för våren bokas via föreningen i februari. Turer för hösten meddelas separat.

Nya Ehnvallen
Hel eller halv plan.
Adress: Västerviksvägen 165, Vasa
Bokningskalender finns på: https://booking.wasafootballcup.com/index.php

Botniahallens konstgräs
Hel, halv eller 1/4 plan.
Adress: Prostövägen 2, 65610 Korsholm

Solf konstgräsplan
Hel eller halv plan
Adress: Idrottsgränd, Solf

Vinter

Fasta turer till hallarna bokas via föreningen i oktober
Salar bokas via bokning@korsholm.fi
  • Små salar bokas 15.5 (hela vintern)
  • Stora salar bokas 15.5 (höstterminen) och 15.11 (vårterminen)
Korsholms kommuns bokningskalender


Botniahallen
Hel, 2/3, 1/3 eller 1/6 plan.
Adress: Prostövägen 2, 65610 Korsholm

VEO Arena
Hel, 2/3, 1/3 eller 1/6 plan.
Adress: Krutkällarvägen 6, Vasa

Norra Korsholms skolas gymnastiksal (200 m2)
Keskuskoulus gymnastiksal (400 m2)
Korsholms högstadiums gymnastiksal (400 m2)
Kvevlax lärcenter (400 m2)

Övriga:

Adidashallen (Vörå)
ca65 e/h
Länk till hemsidan

POP Areena (Laihela)
ca87,50 e/h
Länk till hemsidan

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2