Resultat från enkäten till spelarnas föräldrar
Publicerad: 24.09.2022 19:29

Resultat från enkäten till spelarnas föräldrar

För att kunna utveckla föreningen gör vi under året enkäter riktade till juniorerna, juniorernas föräldrar och till våra funktionärer. Årets enkät till spelarnas föräldrar samlade totalt 95 svar, varav 70 svar på hela enkäten och ytterligare 25 besvarade lagfrågorna en gång till för fler barns del. Nedan finns ett sammandrag och kommentarer. Längst ner har vi listat åtgärder som vi kommer att vidta. Här finns resultaten att ladda ned i grafisk form: I-JBK 2022 - Enkät till spelarnas föräldrar.pdf

Föreningen

På de flesta faktorer har föreningen lyckats öka något från fjolårets redan utmärkta resultat. Net Promoter Score är en metod för att mäta kundnöjdhet. Skalan går från -100 till +100 och I-JBK fick resultatet +82, upp från fjolårets +77.

Vitsorden för föreningens verksamhet i allmänhet (4,44 av 5) och för hur väl föreningens värderingar syns i vardagen (4,46 av 5) ökade också en aning, medan föreningens kommunikation i allmänhet (4,19 av 5) minskade något, men kan fortsättningsvis betraktas som utmärkt.

Hela 99% var helt eller delvis av samma åsikt att de totala kostnaderna för barnets idrottshobby är rimliga och 41% skulle vara beredda att betala mer för en högre kvalitet på verksamheten. 86% anser att talkona är rimliga och 93% ansåg att I-JBK är roligt för hela familjen. Något fler än ifjol (81%) anser att man enkelt hittar den information man behöver på föreningens webbplats.

Lagen

Nästan alla svarande anser att de får tillräckligt med information om lagets verksamhet från ledarna. 89% anser att de som förälder får framföra sin åsikt om beslut som rör sitt barn. Tränarna och ledarna får ett allmänt vitsord på 4,53 av 5 (upp från 4,33). 94% av föräldrarna var helt eller delvis av samma åsikt att lagets tränare kan lära ut de färdigheter som behövs för att spela fotboll.

Lagets kravnivå och antalet träningar och matcher upplevs av de allra flesta (81%) som passliga. Få upplevde kravnivån för hög och antalet träningar som för mycket, lite fler tyckte att det var för många matcher/turneringar (6%) medan fler tyckte att nivån var för låg (18%) eller att det är för få träningar (7%) / matcher (11%). Fortsättningsvis uppmuntrar vi dem som vill ha fler träningar eller en högre nivå att utnyttja möjligheten att ibland träna med andra lag i föreningen och utnyttja de möjligheter till extraträning som fås via Wasa Fotbollsakademi (i vinter för 2010-2013).

De allra flesta tyckte att laget spelat på rätt nivå under säsongen och att fördelningen av speltid i barnets lag är rättvis (87%, upp från 80%). I de fall där man upplever att fördelningen av speltid inte är rättvis så rör det sig uteslutande om 8-mot-8-lag.

Lagens sammanhållning och lagkänsla får ett sammanlagt betyg på 4,46 av 5 och vitsord för lagens verksamhet i allmänhet är 4,59 av 5.

65% av föräldrarna vet om att det gjorts upp spelregler för deras barns lag och 94% av dem anser att laget helt eller delvis följt de överenskomna spelreglerna.

Åtgärder

Åtgärder som kommer att vidtas baserat på feedbacken från enkäten är i stort sett de samma som föregående år. Det behöver fortsättningsvis fokuseras på att:

  • Kommunicera om och uppmuntra till extraträning
  • Betona att alla lag ska hålla minst två föräldramöten per säsong
  • Betona att varje lag ska göra spelregler för laget
  • Föreningen ska göra tydligare riktlinjer för speltid i 8v8-lagen. Betona att tränare och lagledare ska kommunicera angående principerna för speltid i början av säsongen

På basen av resultatet av de lagvisa enkäterna kommer vi att ge rekommendationer till lagledningarna specifikt för deras lag.

Tack för er feedback! Den är mycket värdefull för att göra I-JBK till en ännu bättre förening.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen, genom John Reinlund