Kallelse till årsmöte
Iskmo-Jungsund BollklubbPublicerad: 12.03.2024 22:21

Kallelse till årsmöte

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf. håller årsmöte tisdagen den 26.3.2024 klockan 19:00 vid BK-vallen (Jungsundvägen 641). Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen för Iskmo-Jungsund Bollklubb rf.,
genom ordförande John Reinlund 0409648996


Vad är årsmötet?

På föreningens årsmöte:

  • Presenteras föreningens årsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår
  • Beslutas om medlemsavgifter, budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
  • Väljs ordförande och styrelsemedlemmar. Ingen väljs mot sin vilja, men ta gärna kontakt med ordförande om du vill ställa upp i styrelsen.

Årsmötet brukar ta cirka 30 minuter.

Vem kan delta i årsmötet?

Föreningens medlemmar kan delta. Föreningens spelare över 18 år är ordinarie medlemmar och personer som ännu inte fyllt 18 år är juniormedlemmar. Övriga som vill bli medlemmar ska senast innan mötet börjar via detta formulär https://www.ijbk.fi/seura/1569/liity-jaseneksi ha anmält intresse för att bli medlem och betalat medlemsavgift (5e).

15 år fyllda medlemmar har rösträtt.

Finns det kaffe?

Absolut!

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2