Både kontinuitet och förnyelse i styrelsen
Iskmo-Jungsund BollklubbPublicerad: 27.03.2024 12:27

Både kontinuitet och förnyelse i styrelsen

Föreningens årsmöte hölls 26.3.2024 på BK-vallen med stadgeenlig agenda. Som mötesordförande fungerade John Reinlund, som presenterade årsberättelsen för 2023 och nämnde följande höjdpunkter:

 • antalet registrerade spelare (418) var det högsta under föreningens historia
 • vi startade upp en grupp för gåfotboll.
 • vi ordnade tre grupper med Familjefotis.
 • vi fick positiv synlighet i lokala tidningar och på sociala media. Antalet följare på föreningens Facebook-sida ökade och ett Instagram-konto startades.
 • vi uppnådde fortsättningsvis gott betyg både i spelarenkäten och föreningsenkäten
 • vi inledde via Wasa Fotbollsakademi ett samarbete med VPS, VPS-j och FC Sport.
 • vi inledde ett mentorprojekt tillsammans med BK-48.
 • vi upphandlade ett nytt klädavtal.

Bokslutet för 2023 visade ett negativt resultat, men ekonomin är stabil. Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet.

Medlemsavgiften är oförändrad, 5 euro, för 2024. Verksamhetsplan och budget för 2024 godkändes.

Ny styrelse för 2024 valdes av årsmötet. Pia-Maria Östman, Mikaela Nickull och Emma Siegfrids lämnade sina platser som styrelsemedlemmar och Ulf Hildén som suppleant. Som nya styrelsemedlemmar valdes följande in: Anna Lund, Jessica Blomqvist, Johanna Sand, Aryan Khan och Christoffer Nyberg. Övriga styrelsemedlemmar återvaldes. John Reinlund avgick som ordförande, men fortsätter i styrelsen. Eva Karlsson lämnar över kassörsposten till Jessica Blomqvist.

Under 2024 består styrelsen av:

 • David Smedman - Ordförande
 • Eva Karlsson - Vice ordförande
 • Malin Söderman - Sekreterare (suppleant)
 • Jessica Blomqvist - Kassör
 • John Reinlund
 • Niklas Lövmark
 • Joakim Häggblom
 • Aryan Khan
 • Christoffer Nyberg
 • Anna Lund
 • Johanna Sand

Den nya styrelsen tackar för förtroendet!

Kontaktuppgifter till styrelsen

Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden publiceras senare på denna sida

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2