Covid-19 - Senaste instruktionerna
Publicerad: 24.11.2021 08:00

Covid-19 - Senaste instruktionerna

24.11.2021

Instruktionerna är uppdaterade enligt de rekommendationer som Regionförvaltningsverket gett ut 9.9.2021, Vasa sjukvårdsdistrikt 24.11.2021, THL (användning av munskydd) 30.9.2021och Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning 30.8.2021. Instruktioner uppdateras i enlighet med nya riktlinjer ges av relevant part.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i spridningsfasen.

Allmänt:

 • Verksamheten för I-JBKs juniorlag kan fortsätta om tränarna bedömer att rekommendationerna nedan kan efterföljas
  • Wasa Fotbollsakademi ger instruktioner för den verksamhet som bedrivs i WFAs regi
 • Varje idrottare, funktionär och tränare deltar i verksamheten frivilligt och på eget ansvar.
 • Meddela tränaren genast vid bekräftad smitta. Tränaren tar kontakt med föreningens coronakontaktperson John Reinlund (040-9648996)

Före träning

 • Man anmäler närvaro/frånvaro till träning i god tid.
 • Vårdnadshavare går inför varje träning igenom kontrollistan som finns här. Om deltagaren inte uppfyller kraven stannar man hemma från träningen.
 • Om någon i familjen har anledning att tro att hen exponerats och väntar på testsvar, stannar deltagaren hemma tills negativt besked har fåtts.
 • Deltagaren skall känna till reglerna för träning som finns nedan.
 • Se till att vattenflaskan har unik märkning, så att ingen kan ta fel flaska. Vattenflaskan ska fyllas hemma.
 • Tvätta händerna innan man åker hemifrån.
 • Närkontakter på väg till träningen skall undvikas.
 • Om möjligt används omklädningsrum inte. Spelarna ska vara så färdigt ombytta som möjligt då de kommer till träningarna.

Ankomst till träning

 • Vi följer träningsanläggningarnas anvisningar
 • Deltagare som uppvisar symptom skickas genast hem.
 • Alla över 12 år (2009 födda och äldre) rekommenderas använda munskydd i situationer då man inte kan hålla avstånd inomhus, t.ex. omklädningsrum och allmänna utrymmen. Munskydd behöver inte användas vid utomhusträning.
  • Munskydd används på rätt sätt: THL anvisningar.
  • Personer med medicinska orsaker behöver ej använda munskydd.
 • Endast nödvändiga tränare och lagledare deltar i träning.
 • • Tränare och övriga rekommenderas använda munskydd i situationer då man inte kan hålla avstånd inomhus, t.ex. omklädningsrum och allmänna utrymmen. Under träningarna (både inomhus och utomhus) kan man avstå från munskydd genom att hålla distans till spelarna och övriga i lagledningen.
 • Man ska om möjligt undvika att använda omklädningsrum. Om det används måste man kunna hålla säkerhetsavstånd och inte blandas med andra grupper.
 • Tränarna samlar upp gruppen och beger sig genast till en egen plats bredvid planen och väntar på att träningsturen ska börja.
 • Föräldrar kan följa med träningen från läktaren och rekommenderas använda munskydd, men kommer inte till omklädningsrummet eller planen förutom om barnet har medicinska behov. Tränarna hjälper till med utrustningen vid behov.

Träning

 • Alla lag har fått handsprit som används vid behov.
 • Spotta inte på planen.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Använda västar förvaras skilt från rena västar och måste tvättas innan de tas i bruk nästa gång.
 • Målvaktshandskar
  • De som har egna målvaktshandskar ska inte låna ut dem till någon annan.
  • Om man använder lagets målvaktshandskar måste en tränare ge handsprit både före och efter användning.

Matcher

 • Det finns för närvarande inga begränsningar för mängden publik.

Efter träning & match

 • Endast en grupp i taget beger sig till omklädningsrummet och befinner sig där så kort tid som möjligt.
 • Man avslutar träningen och lämnar planen 5 minuter innan turens slut. Gruppen lämnar byggnaden så snart som möjligt.
 • Tränarna registrerar spelarna i Jopox efter träning för att underlätta eventuell smittspårning.12.08.2021 (uppdaterad 25.8.2021 och 09.09.2021)

Instruktionerna är uppdaterade enligt de rekommendationer som Regionförvaltningsverket gett ut 10.8.2021, Vasa sjukvårdsdistrikt 15.6.2021 och Bollförbundets riktlinjer 10.3.2021. Instruktioner uppdateras i enlighet med nya riktlinjer ges av relevant part.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i spridningsfasen.

Allmänt:

 • Verksamheten för I-JBKs juniorlag kan fortsätta om tränarna bedömer att rekommendationerna nedan kan efterföljas
  • Wasa Fotbollsakademi ger instruktioner för den verksamhet som bedrivs i WFAs regi
 • Varje idrottare, funktionär och tränare deltar i verksamheten frivilligt och på eget ansvar.
 • Meddela tränaren genast vid bekräftad smitta. Tränaren tar kontakt med föreningens coronakontaktperson John Reinlund (040-9648996)
 • Användning av utrymmen:
  • 20 år och yngre: Inga restriktioner
  • 21 år och äldre på hobbynivå (allt utom liga, div. 1, herrar div. 2)
   • Verksamheten är endast tillåten utomhus: Max 50 personer per hel fotbollsplan i grupper på max 20 personer inkl. tränare.

Före träning

 • Man anmäler närvaro/frånvaro till träning i god tid.
 • Vårdnadshavare går inför varje träning igenom kontrollistan som finns här. Om deltagaren inte uppfyller kraven stannar man hemma från träningen.
 • Om någon i familjen har anledning att tro att hen exponerats och väntar på testsvar, stannar deltagaren hemma tills negativt besked har fåtts.
 • Deltagaren skall känna till reglerna för träning som finns nedan.
 • Se till att vattenflaskan har unik märkning, så att ingen kan ta fel flaska. Vattenflaskan ska fyllas hemma.
 • Tvätta händerna innan man åker hemifrån.
 • Närkontakter på väg till träningen skall undvikas.
 • Om möjligt används omklädningsrum inte. Spelarna ska vara så färdigt ombytta som möjligt då de kommer till träningarna.

Ankomst till träning

 • Vi följer träningsanläggningarnas anvisningar
 • Deltagare som uppvisar symptom skickas genast hem.
  • Endast nödvändiga tränare och lagledare deltar i träning.
  • Alla över 12 år (2007 födda och äldre) tar på sig munskydd innan man samlas och går in i byggnaden och behåller det på ända tills träningen påbörjas. Genast efter avslutad träning tas munskydd på igen. Munskydd behöver inte användas vid utomhusträning.
  • Om man samåker tas munskydd på hemma innan man kliver in i bilen.
  • Munskydd används på rätt sätt: THL anvisningar.
  • Personer med medicinska orsaker behöver ej använda munskydd.
 • Tränare och övriga lagledare rekommenderas ha munskydd på sig under hela träningen vid inomhusträning, samt hålla distans till spelarna och övriga i lagledningen. Utomhus behöver munskydd inte användas, men man bör hålla säkerhetsavstånd.
 • Man ska om möjligt undvika att använda omklädningsrum. Om det används måste man kunna hålla säkerhetsavstånd och inte överstiga 20 personer eller blandas med andra grupper.
 • Tränarna samlar upp gruppen och beger sig genast till en egen plats bredvid planen och väntar på att träningsturen ska börja.
 • Föräldrar ska inte följa med sina barn in i Botniahallen/Fennia Arena/skolan förutom om barnet har medicinska behov. Tränarna hjälper till med utrustningen vid behov.

Träning

 • Alla lag har fått handsprit som används vid behov.
 • För 20 år och yngre: Normala träningar är tillåtna.
 • För 21 år och äldre:
  • Både inomhus och utomhus ska 2 meters säkerhetsavstånd hållas mellan deltagarna
 • Spotta inte på planen.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Använda västar förvaras skilt från rena västar och måste tvättas innan de tas i bruk nästa gång.
 • Målvaktshandskar
  • De som har egna målvaktshandskar ska inte låna ut dem till någon annan.
  • Om man använder lagets målvaktshandskar måste en tränare ge handsprit både före och efter användning.

Matcher

 • Det finns för närvarande inga begränsningar för mängden publik.

Efter träning & match

 • Endast en grupp i taget beger sig till omklädningsrummet och befinner sig där så kort tid som möjligt.
 • Man avslutar träningen och lämnar planen 5 minuter innan turens slut. Gruppen lämnar byggnaden så snart som möjligt.
 • Tränarna registrerar spelarna i Jopox efter träning för att underlätta eventuell smittspårning.04.06.2021 (uppdaterad 15.6.2021)

Instruktionerna är uppdaterade enligt de rekommendationer som Regionförvaltningsverket gett ut 28.5.2021, Vasa sjukvårdsdistrikt 15.6.2021 och Bollförbundets riktlinjer 10.3.2021. Instruktioner uppdateras i enlighet med nya riktlinjer ges av relevant part.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig på basnivån.

Allmänt:

 • Verksamheten för I-JBKs juniorlag kan fortsätta om tränarna bedömer att rekommendationerna nedan kan efterföljas
  • Wasa Fotbollsakademi ger instruktioner för den verksamhet som bedrivs i WFAs regi
 • Varje idrottare, funktionär och tränare deltar i verksamheten frivilligt och på eget ansvar.
 • Meddela tränaren genast vid bekräftad smitta. Tränaren tar kontakt med föreningens coronakontaktperson John Reinlund (040-9648996)
 • Användning av utrymmen:
  • 20 år och yngre: Inga restriktioner
  • 21 år och äldre på hobbynivå (allt utom liga, div. 1, herrar div. 2)
   • Verksamheten är endast tillåten utomhus: Max 50 personer per hel fotbollsplan i grupper på max 20 personer inkl. tränare.

Före träning

 • Man anmäler närvaro/frånvaro till träning i god tid.
 • Vårdnadshavare går inför varje träning igenom kontrollistan som finns här. Om deltagaren inte uppfyller kraven stannar man hemma från träningen.
 • Om någon i familjen har anledning att tro att hen exponerats och väntar på testsvar, stannar deltagaren hemma tills negativt besked har fåtts
 • Deltagaren skall känna till reglerna för träning som finns nedan.
 • Se till att vattenflaskan har unik märkning, så att ingen kan ta fel flaska. Vattenflaskan ska fyllas hemma.
 • Tvätta händerna innan man åker hemifrån.
 • Närkontakter på väg till träningen skall undvikas.
 • Om möjligt används omklädningsrum inte. Spelarna ska vara så färdigt ombytta som möjligt då de kommer till träningarna.

Ankomst till träning

 • Vi följer träningsanläggningarnas anvisningar
 • Deltagare som uppvisar symptom skickas genast hem.
  • Endast nödvändiga tränare och lagledare deltar i träning.
  • Alla över 12 år (2007 födda och äldre) tar på sig munskydd innan man samlas och går in i byggnaden och behåller det på ända tills träningen påbörjas. Genast efter avslutad träning tas munskydd på igen. Munskydd behöver inte användas vid utomhusträning.
  • Om man samåker tas munskydd på hemma innan man kliver in i bilen.
  • Munskydd används på rätt sätt: THL anvisningar.
  • Personer med medicinska orsaker behöver ej använda munskydd.
 • Tränare och övriga lagledare rekommenderas ha munskydd på sig under hela träningen vid inomhusträning, samt hålla distans till spelarna och övriga i lagledningen. Utomhus behöver munskydd inte användas, men man bör hålla säkerhetsavstånd.
 • Man ska om möjligt undvika att använda omklädningsrum. Om det används måste man kunna hålla säkerhetsavstånd och inte överstiga 20 personer eller blandas med andra grupper.
 • Tränarna samlar upp gruppen och beger sig genast till en egen plats bredvid planen och väntar på att träningsturen ska börja.
 • Föräldrar ska inte följa med sina barn in i Botniahallen/Fennia Arena/skolan förutom om barnet har medicinska behov. Tränarna hjälper till med utrustningen vid behov.

Träning

 • Alla lag har fått handsprit som används vid behov.
 • För 20 år och yngre: Normala träningar är tillåtna.
 • För 21 år och äldre:
  • Både inomhus och utomhus ska 2 meters säkerhetsavstånd hållas mellan deltagarna
 • Spotta inte på planen.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Använda västar förvaras skilt från rena västar och måste tvättas innan de tas i bruk nästa gång.
 • Målvaktshandskar
  • De som har egna målvaktshandskar ska inte låna ut dem till någon annan.
  • Om man använder lagets målvaktshandskar måste en tränare ge handsprit både före och efter användning.

Matcher

 • Det finns inga begränsningar på publikmängd, men arrangören är skyldig att se till att det förekommer god hand- och andningshygien och säkerhetsavstånd.

Efter träning & match

 • Endast en grupp i taget beger sig till omklädningsrummet och befinner sig där så kort tid som möjligt.
 • Man avslutar träningen och lämnar planen 5 minuter innan turens slut. Gruppen lämnar byggnaden så snart som möjligt.
 • Tränarna registrerar spelarna i Jopox efter träning för att underlätta eventuell smittspårning.27.04.2021 (uppdaterad 12.5.2021)

Instruktionerna är uppdaterade enligt de rekommendationer som Regionförvaltningsverket gett ut 11.5.2021, Vasa sjukvårdsdistrikt 27.4.2021 och Bollförbundets riktlinjer 10.3.2021. Instruktioner uppdateras i enlighet med nya riktlinjer ges av relevant part.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig på basnivån.

Allmänt:

 • Verksamheten för I-JBKs juniorlag kan fortsätta om tränarna bedömer att rekommendationerna nedan kan efterföljas
  • Wasa Fotbollsakademi ger instruktioner för den verksamhet som bedrivs i WFAs regi
 • Varje idrottare, funktionär och tränare deltar i verksamheten frivilligt och på eget ansvar.
 • Meddela tränaren genast vid bekräftad smitta. Tränaren tar kontakt med föreningens coronakontaktperson John Reinlund (040-9648996)
 • Användning av utrymmen:
  • 20 år och yngre: Inga restriktioner
  • 21 år och äldre på hobbynivå (allt utom liga, div. 1, herrar div. 2)
   • Verksamheten är endast tillåten utomhus: Max 50 personer per hel fotbollsplan i grupper på max 20 personer inkl. tränare.

Före träning

 • Man anmäler närvaro/frånvaro till träning i god tid.
 • Vårdnadshavare går inför varje träning igenom kontrollistan som finns här. Om deltagaren inte uppfyller kraven stannar man hemma från träningen.
 • Om någon i familjen väntar på testsvar, stannar deltagaren hemma tills negativt besked har fåtts
 • Deltagaren skall känna till reglerna för träning som finns nedan.
 • Se till att vattenflaskan har unik märkning, så att ingen kan ta fel flaska. Vattenflaskan ska fyllas hemma.
 • Tvätta händerna innan man åker hemifrån.
 • Närkontakter på väg till träningen skall undvikas.
 • Om möjligt används omklädningsrum inte. Spelarna ska vara så färdigt ombytta som möjligt då de kommer till träningarna.

Ankomst till träning

 • Vi följer träningsanläggningarnas anvisningar
 • Deltagare som uppvisar symptom skickas genast hem.
  • Endast nödvändiga tränare och lagledare deltar i träning.
  • Alla över 12 år (2007 födda och äldre) tar på sig munskydd innan man samlas och går in i byggnaden och behåller det på ända tills träningen påbörjas. Genast efter avslutad träning tas munskydd på igen. Munskydd behöver inte användas vid utomhusträning.
  • Om man samåker tas munskydd på hemma innan man kliver in i bilen.
  • Munskydd används på rätt sätt: THL anvisningar.
  • Personer med medicinska orsaker behöver ej använda munskydd.
 • Tränare och övriga lagledare rekommenderas ha munskydd på sig under hela träningen vid inomhusträning, samt hålla distans till spelarna och övriga i lagledningen. Utomhus behöver munskydd inte användas, men man bör hålla säkerhetsavstånd.
 • Man ska om möjligt undvika att använda omklädningsrum. Om det används måste man kunna hålla säkerhetsavstånd och inte överstiga 20 personer eller blandas med andra grupper.
 • Tränarna samlar upp gruppen och beger sig genast till en egen plats bredvid planen och väntar på att träningsturen ska börja.
 • Föräldrar ska inte följa med sina barn in i Botniahallen/Fennia Arena/skolan förutom om barnet har medicinska behov. Tränarna hjälper till med utrustningen vid behov.

Träning

 • Alla lag har fått handsprit som används vid behov.
 • För 20 år och yngre: Normala träningar är tillåtna.
 • För 21 år och äldre:
  • Både inomhus och utomhus ska 2 meters säkerhetsavstånd hållas mellan deltagarna
 • Spotta inte på planen.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Använda västar förvaras skilt från rena västar och måste tvättas innan de tas i bruk nästa gång.
 • Målvaktshandskar
  • De som har egna målvaktshandskar ska inte låna ut dem till någon annan.
  • Om man använder lagets målvaktshandskar måste en tränare ge handsprit både före och efter användning.

Matcher

 • För alla åldersgrupper är matcher tillåtna på orter som hör till basnivåns områden och mot lag från andra områden som befinner sig på basnivån. Denna bestämmelse är i kraft 1.5-16.5.
 • Publik kan uppgå till 50 personer. Under förutsättningen att alla kan undvika närkontakt med varandra genom att följa UKM:s och THL:s anvisning kan större publik än 50 personer tillåtas.

Efter träning & match

 • Endast en grupp i taget beger sig till omklädningsrummet och befinner sig där så kort tid som möjligt.
 • Man avslutar träningen och lämnar planen 5 minuter innan turens slut. Gruppen lämnar byggnaden så snart som möjligt.
 • Tränarna registrerar spelarna i Jopox efter träning för att underlätta eventuell smittspårning.
20.04.2021

Instruktionerna är uppdaterade enligt de rekommendationer som Vasa sjukvårdsdistrikt gett ut 20.4.2021 och Bollförbundets riktlinjer 10.3.2021. Instruktioner uppdateras i enlighet med nya riktlinjer ges av relevant part.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i inbromsningsfasen (accelerationsfasen).

Allmänt:

 • Verksamheten för I-JBKs juniorlag kan fortsätta om tränarna bedömer att rekommendationerna nedan kan efterföljas
  • Wasa Fotbollsakademi ger instruktioner för den verksamhet som bedrivs i WFAs regi
 • Varje idrottare, funktionär och tränare deltar i verksamheten frivilligt och på eget ansvar.
 • Meddela tränaren genast vid bekräftad smitta. Tränaren tar kontakt med föreningens coronakontaktperson John Reinlund (040-9648996)
 • Användning av utrymmen:
  • 20 år och yngre: Inga restriktioner
  • 21 år och äldre på hobbynivå (allt utom liga, div. 1, herrar div. 2)
   • Verksamheten är endast tillåten utomhus: Max 50 personer per hel fotbollsplan i grupper på max 10 personer inkl. tränare.

Före träning

 • Man anmäler närvaro/frånvaro till träning i god tid.
 • Vårdnadshavare går inför varje träning igenom kontrollistan som finns här. Om deltagaren inte uppfyller kraven stannar man hemma från träningen.
 • Om någon i familjen väntar på testsvar, stannar deltagaren hemma tills negativt besked har fåtts
 • Deltagaren skall känna till reglerna för träning som finns nedan.
 • Se till att vattenflaskan har unik märkning, så att ingen kan ta fel flaska. Vattenflaskan ska fyllas hemma.
 • Tvätta händerna innan man åker hemifrån.
 • Närkontakter på väg till träningen skall undvikas.
 • Om möjligt används omklädningsrum inte. Spelarna ska vara så färdigt ombytta som möjligt då de kommer till träningarna.

Ankomst till träning

 • Vi följer träningsanläggningarnas anvisningar
 • Deltagare som uppvisar symptom skickas genast hem.
  • Endast nödvändiga tränare och lagledare deltar i träning.
  • Alla över 12 år (2007 födda och äldre) tar på sig munskydd innan man samlas och går in i byggnaden och behåller det på ända tills träningen påbörjas. Genast efter avslutad träning tas munskydd på igen. Munskydd behöver inte användas vid utomhusträning.
  • Om man samåker tas munskydd på hemma innan man kliver in i bilen.
  • Munskydd används på rätt sätt: THL anvisningar.
  • Personer med medicinska orsaker behöver ej använda munskydd.
 • Tränare och övriga lagledare rekommenderas ha munskydd på sig under hela träningen vid inomhusträning, samt hålla distans till spelarna och övriga i lagledningen. Utomhus behöver munskydd inte användas, men man bör hålla säkerhetsavstånd.
 • Man ska om möjligt undvika att använda omklädningsrum. Om det används måste man kunna hålla säkerhetsavstånd och inte överstiga 10 personer eller blandas med andra grupper.
 • Tränarna samlar upp gruppen och beger sig genast till en egen plats bredvid planen och väntar på att träningsturen ska börja.
 • Föräldrar ska inte följa med sina barn in i Botniahallen/Fennia Arena/skolan förutom om barnet har medicinska behov. Tränarna hjälper till med utrustningen vid behov.

Träning

 • Alla lag har fått handsprit som används vid behov.
 • För 20 år och yngre: Normala träningar är tillåtna.
 • För 21 år och äldre:
  • Både inomhus och utomhus ska 2 meters säkerhetsavstånd hållas mellan deltagarna
 • Spotta inte på planen.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Använda västar förvaras skilt från rena västar och måste tvättas innan de tas i bruk nästa gång.
 • Målvaktshandskar
  • De som har egna målvaktshandskar ska inte låna ut dem till någon annan.
  • Om man använder lagets målvaktshandskar måste en tränare ge handsprit både före och efter användning.

Matcher

 • För 20 år och yngre är matcher är tillåtna inom landskapet Österbotten.
  • Inga lag från annat landskap får delta i spel eller matcher som arrangeras i landskapet, samtidigt som inga lag från landskapet får delta i spel eller matcher som arrangeras utanför landskapet.
 • För 21 år och äldre på hobbynivå (allt utom liga, div. 1, herrar div. 2) är matcher inte tillåtna.
 • Ingen publik på matcherna


Efter träning & match

 • Endast en grupp i taget beger sig till omklädningsrummet och befinner sig där så kort tid som möjligt.
 • Man avslutar träningen och lämnar planen 5 minuter innan turens slut. Gruppen lämnar byggnaden så snart som möjligt.
 • Tränarna registrerar spelarna i Jopox efter träning för att underlätta eventuell smittspårning.23.03.2021

Instruktionerna är uppdaterade enligt de rekommendationer som Vasa sjukvårdsdistrikt gett ut 26.2.2021 och Bollförbundets riktlinjer 6.3.2021. Instruktioner uppdateras i enlighet med nya riktlinjer ges av relevant part.

Dessa regler gäller tills vidare så länge Finland befinner sig på Nivå 2. Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i inbromsningsfasen (accelerationsfasen).

Allmänt:

 • Gruppverksamhet för vuxna är endast tillåten utomhus
 • Verksamheten för I-JBKs juniorlag kan fortsätta om tränarna bedömer att rekommendationerna nedan kan efterföljas
  • Wasa Fotbollsakademi ger instruktioner för den verksamhet som bedrivs i WFAs regi
 • Varje idrottare, funktionär och tränare deltar i verksamheten frivilligt och på eget ansvar.
 • Meddela tränaren genast vid bekräftad smitta. Tränaren tar kontakt med föreningens coronakontaktperson John Reinlund (040-9648996)
 • Användning av utrymmen:
  • Utomhus: Max 50 personer per hel fotbollsplan i grupper på max 10 personer inkl. tränare.
  • Botniahallen: 2 grupper på 10 inkl. tränare per 1/3 plan.
  • Fennia Arena: 3 grupper av 10 inkl. tränare per ½ plan.
  • Adidashallen: 4 grupper av 10 inkl. tränare

Före träning

 • Man anmäler närvaro/frånvaro till träning i god tid.
 • Vårdnadshavare går inför varje träning igenom kontrollistan som finns här. Om deltagaren inte uppfyller kraven stannar man hemma från träningen.
 • Om någon i familjen väntar på testsvar, stannar deltagaren hemma tills negativt besked har fåtts
 • Deltagaren skall känna till reglerna för träning som finns nedan.
 • Se till att vattenflaskan har unik märkning, så att ingen kan ta fel flaska. Vattenflaskan ska fyllas hemma.
 • Tvätta händerna innan man åker hemifrån.
 • Närkontakter på väg till träningen skall undvikas.
 • Om möjligt används omklädningsrum inte. Spelarna ska vara så färdigt ombytta som möjligt då de kommer till träningarna
 • Tränaren har innan träning delat in laget i grupper om 10 personer.

Ankomst till träning

 • Vi följer träningsanläggningarnas anvisningar
 • Deltagare som uppvisar symptom skickas genast hem.
  • Endast nödvändiga tränare och lagledare deltar i träning.
  • Alla över 12 år (2007 födda och äldre) tar på sig munskydd innan man samlas och går in i byggnaden och behåller det på ända tills träningen påbörjas. Genast efter avslutad träning tas munskydd på igen. Munskydd behöver inte användas vid utomhusträning.
  • Om man samåker tas munskydd på hemma innan man kliver in i bilen.
  • Munskydd används på rätt sätt: THL anvisningar.
  • Personer med medicinska orsaker behöver ej använda munskydd.
 • Tränare och övriga lagledare rekommenderas ha munskydd på sig under hela träningen vid inomhusträning, samt hålla distans till spelarna och övriga i lagledningen. Utomhus behöver munskydd inte användas, men man bör hålla säkerhetsavstånd.
 • Man ska om möjligt undvika att använda omklädningsrum. Om det används måste man kunna hålla säkerhetsavstånd och inte överstiga 10 personer eller blandas med andra grupper.
 • Tränarna samlar upp en grupp på max 10 personer (inkl. tränare) och gruppen beger sig genast till en egen plats bredvid planen och väntar på att träningsturen ska börja. Även inom samma lag skall grupperna hållas separerade från varandra.
 • Nästa grupp gör likadant och samlas på en egen plats.
 • Föräldrar ska inte följa med sina barn in i Botniahallen/Fennia Arena/skolan förutom om barnet har medicinska behov. Tränarna hjälper till med utrustningen vid behov.

Träning

 • Alla lag har fått handsprit som används vid behov.
 • Grupperna på 10 personer får inte blandas under träningen.
 • Spelarna håller avstånd under samlingar.
 • För 2008 och yngre:
  • I gymnastiksalar, Botniahallen, Fennia Arena och Adidashallen ska man sträva till att säkerhetsavstånd hållas mellan deltagarna, men spelliknande övningar är fortfarande tillåtna.
  • Utomhus får spelliknande övningar hållas
 • För 2007 och äldre:
  • Både inomhus och utomhus ska 2 meters säkerhetsavstånd hållas mellan deltagarna
 • Spotta inte på planen.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Man skall undvika att använda västar. Ifall västar eller tröjor av olika färger behövs för att genomföra träningen, måste dessa tillbehör vara endast i spelarens personliga bruk.
 • Målvaktshandskar
  • De som har egna målvaktshandskar ska inte låna ut dem till någon annan.
  • Om man använder lagets målvaktshandskar måste en tränare ge handsprit både före och efter användning.

Matcher

 • Matcher är tillåtna, men:
  • Spela i första hand interna matcher och i andra hand mot andra lag i föreningen
  • Om det är nödvändigt att spela matcher mot lag från andra föreningar, ska man om möjligt sträva till att spela mot lag från orter i Vasa sjukvårdsdistrikt.
  • Man skall inte spela matcher mot lag från sjukvårdsdistrikt som är i spridningsfasen.

Efter träning & match

 • Endast en grupp i taget beger sig till omklädningsrummet och befinner sig där så kort tid som möjligt.
 • Man avslutar träningen och lämnar planen 5 minuter innan turens slut. Gruppen lämnar byggnaden så snart som möjligt.
 • Tränarna registrerar spelarna i Jopox efter träning för att underlätta eventuell smittspårning.

07.03.2021 (uppdaterad 10.03.2021)

Instruktionerna är uppdaterade enligt de rekommendationer som Vasa sjukvårdsdistrikt gett ut 26.2.2021 och Bollförbundets riktlinjer 6.3.2021. Instruktioner uppdateras i enlighet med nya riktlinjer ges av relevant part.

Dessa regler gäller tills vidare så länge Finland befinner sig på Nivå 2.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i spridningsfasen, nivå 2. Idrottsföreningar och övrig fritidsverksamhet har instruerats att det är skäl att undvika sammankomster med över 6 personer. Man strävar till att hålla säkerhetsavstånd.

Allmänt:

 • Gruppverksamhet för vuxna är inte tillåten inomhus
 • Verksamheten för I-JBKs juniorlag kan fortsätta om tränarna bedömer att rekommendationerna nedan kan efterföljas
  • Wasa Fotbollsakademi ger instruktioner för den verksamhet som bedrivs i WFAs regi
 • Varje idrottare, funktionär och tränare deltar i verksamheten frivilligt och på eget ansvar.
 • Meddela tränaren genast vid bekräftad smitta. Tränaren tar kontakt med föreningens coronakontaktperson John Reinlund (040-9648996)
 • Användning av utrymmen:
  • Botniahallen: 3 grupp på 6 inkl. tränare per 1/3 plan. (bekräftat)
  • Fennia Arena: 4 grupper av 6 inkl. tränare per ½ plan. (bekräftat)
  • Elisa: 4 grupper av 6 inkl. tränare per ½ plan. (obekräftat)

Före träning

 • Man anmäler närvaro/frånvaro till träning i god tid.
 • Vårdnadshavare går inför varje träning igenom kontrollistan som finns här. Om deltagaren inte uppfyller kraven stannar man hemma från träningen.
 • Om någon i familjen väntar på testsvar, stannar deltagaren hemma tills negativt besked har fåtts
 • Deltagaren skall känna till reglerna för träning som finns nedan.
 • Se till att vattenflaskan har unik märkning, så att ingen kan ta fel flaska. Vattenflaskan ska fyllas hemma.
 • Tvätta händerna innan man åker hemifrån.
 • Närkontakter på väg till träningen skall undvikas.
 • Om möjligt används omklädningsrum inte. Spelarna ska vara så färdigt ombytta som möjligt då de kommer till träningarna
 • Tränaren har innan träning delat in laget i grupper om 6 personer.

Ankomst till träning

 • Vi följer träningsanläggningarnas anvisningar
 • Deltagare som uppvisar symptom skickas genast hem.
  • Endast nödvändiga tränare och lagledare deltar i träning.
  • Alla över 12 år (2007 födda och äldre) tar på sig munskydd innan man samlas och går in i byggnaden och behåller det på ända tills träningen påbörjas. Genast efter avslutad träning tas munskydd på igen.
  • Om man samåker tas munskydd på hemma innan man kliver in i bilen.
  • Munskydd används på rätt sätt: THL anvisningar.
  • Personer med medicinska orsaker behöver ej använda munskydd.
 • Tränare och övriga lagledare rekommenderas ha munskydd på sig under hela träningen. Man bör hålla distans till spelarna och övriga i lagledningen.
 • Man ska om möjligt undvika att använda omklädningsrum. Om det används måste man kunna hålla säkerhetsavstånd och inte överstiga 6 personer eller blandas med andra grupper.
 • Tränarna samlar upp en grupp på max 6 personer (inkl. tränare) och gruppen beger sig genast till en egen plats bredvid planen och väntar på att träningsturen ska börja. Även inom samma lag skall grupperna hållas separerade från varandra.
 • Nästa grupp gör likadant och samlas på en egen plats.
 • Föräldrar ska inte följa med sina barn in i Botniahallen/Fennia Arena/skolan förutom om barnet har medicinska behov. Tränarna hjälper till med utrustningen vid behov.

Träning

 • Alla lag har fått handsprit som används vid behov.
 • Grupperna på 6 personer får inte blandas under träningen.
 • Spelarna håller avstånd under samlingar.
 • För 2008 och yngre:
  • I gymnastiksalar, Botniahallen, Fennia Arena och Adidashallen ska man sträva till att säkerhetsavstånd hållas mellan deltagarna, men spelliknande övningar är fortfarande tillåtna.
  • Utomhus får spelliknande övningar hållas
 • För 2007 och äldre:
  • Både inomhus och utomhus ska 2 meters säkerhetsavstånd hållas mellan deltagarna
 • Spotta inte på planen.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Man skall undvika att använda västar. Ifall västar eller tröjor av olika färger behövs för att genomföra träningen, måste dessa tillbehör vara endast i spelarens personliga bruk.
 • Målvaktshandskar
  • De som har egna målvaktshandskar ska inte låna ut dem till någon annan.
  • Om man använder lagets målvaktshandskar måste en tränare ge handsprit både före och efter användning.

Matcher

 • Inga matcher spelas fram till 31.3
 • Även då reglerna luckras upp gäller:
  • Spela i första hand interna matcher och i andra hand mot andra lag i föreningen
  • Om det är nödvändigt att spela matcher mot andra lag, ska man inte spela mot lag från orter utanför Vasa sjukvårdsdistrikt

Efter träning & match

 • Endast en grupp i taget beger sig till omklädningsrummet och befinner sig där så kort tid som möjligt.
 • Man avslutar träningen och lämnar planen 5 minuter innan turens slut. Gruppen lämnar byggnaden så snart som möjligt.
 • Tränarna registrerar spelarna i Jopox efter träning för att underlätta eventuell smittspårning.26.02.2021 (uppdaterad 28.02.2021)

Instruktionerna är uppdaterade enligt de rekommendationer som Vasa sjukvårdsdistrikt gett ut 26.2.2021 och Olympiakommitténs riktlinjer från 26.2.2021. Instruktioner uppdateras i enlighet med nya riktlinjer ges av relevant part.

Dessa regler gäller 1.3-31.3.2021

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i spridningsfasen, nivå 2. Idrottsföreningar och övrig fritidsverksamhet har instruerats att det är skäl att undvika sammankomster med över 6 personer. Man strävar till att hålla säkerhetsavstånd.

Allmänt:

 • Gruppverksamhet för vuxna är inte tillåten inomhus
 • Verksamheten för I-JBKs juniorlag kan fortsätta om tränarna bedömer att rekommendationerna nedan kan efterföljas
  • Wasa Fotbollsakademi ger instruktioner för den verksamhet som bedrivs i WFAs regi
 • Varje idrottare, funktionär och tränare deltar i verksamheten frivilligt och på eget ansvar.
 • Meddela tränaren genast vid bekräftad smitta. Tränaren tar kontakt med föreningens coronakontaktperson John Reinlund (040-9648996)
 • Användning av utrymmen:
  • Botniahallen: 3 grupp på 6 inkl. tränare per 1/3 plan. (bekräftat)
  • Fennia Arena: 4 grupper av 6 inkl. tränare per ½ plan. (bekräftat)
  • Elisa: 4 grupper av 6 inkl. tränare per ½ plan. (obekräftat)

Före träning

 • Man anmäler närvaro/frånvaro till träning i god tid.
 • Vårdnadshavare går inför varje träning igenom kontrollistan som finns här. Om deltagaren inte uppfyller kraven stannar man hemma från träningen.
 • Om någon i familjen väntar på testsvar, stannar deltagaren hemma tills negativt besked har fåtts
 • Deltagaren skall känna till reglerna för träning som finns nedan.
 • Se till att vattenflaskan har unik märkning, så att ingen kan ta fel flaska. Vattenflaskan ska fyllas hemma.
 • Tvätta händerna innan man åker hemifrån.
 • Närkontakter på väg till träningen skall undvikas.
 • Om möjligt används omklädningsrum inte. Spelarna ska vara så färdigt ombytta som möjligt då de kommer till träningarna
 • Tränaren har innan träning delat in laget i grupper om 6 personer.

Ankomst till träning

 • Vi följer träningsanläggningarnas anvisningar
 • Deltagare som uppvisar symptom skickas genast hem.
  • Endast nödvändiga tränare och lagledare deltar i träning.
  • Alla över 12 år (2008 födda och äldre) tar på sig munskydd innan man samlas och går in i byggnaden och behåller det på ända tills träningen påbörjas. Genast efter avslutad träning tas munskydd på igen.
  • Om man samåker tas munskydd på hemma innan man kliver in i bilen.
  • Munskydd används på rätt sätt: THL anvisningar.
  • Personer med medicinska orsaker behöver ej använda munskydd.
 • Tränare och övriga lagledare rekommenderas ha munskydd på sig under hela träningen. Man bör hålla distans till spelarna och övriga i lagledningen.
 • Man ska om möjligt undvika att använda omklädningsrum. Om det används måste man kunna hålla säkerhetsavstånd och inte överstiga 6 personer eller blandas med andra grupper.
 • Tränarna samlar upp en grupp på max 6 personer (inkl. tränare) och gruppen beger sig genast till en egen plats bredvid planen och väntar på att träningsturen ska börja. Även inom samma lag skall grupperna hållas separerade från varandra.
 • Nästa grupp gör likadant och samlas på en egen plats.
 • Föräldrar ska inte följa med sina barn in i Botniahallen/Fennia Arena/skolan förutom om barnet har medicinska behov. Tränarna hjälper till med utrustningen vid behov.

Träning

 • Alla lag har fått handsprit som används vid behov.
 • Grupperna på 6 personer får inte blandas under träningen.
 • Spelarna håller avstånd under samlingar.
 • Övningar med säkerhetsavstånd 1-2m är att föredra, men normalt spel med kontakt är tillåtet.
  • Vi undviker onödiga beröringar i alla lägen.
  • Då gruppen samlas eller köar används säkerhetsavstånd.
 • Spotta inte på planen.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Man skall undvika att använda västar. Ifall västar eller tröjor av olika färger behövs för att genomföra träningen, måste dessa tillbehör vara endast i spelarens personliga bruk.
 • Målvaktshandskar
  • De som har egna målvaktshandskar ska inte låna ut dem till någon annan.
  • Om man använder lagets målvaktshandskar måste en tränare ge handsprit både före och efter användning.

Matcher

 • Inga matcher spelas fram till 31.3
 • Även då reglerna luckras upp gäller:
  • Spela i första hand interna matcher och i andra hand mot andra lag i föreningen
  • Om det är nödvändigt att spela matcher mot andra lag, ska man inte spela mot lag från orter utanför Vasa sjukvårdsdistrikt

Efter träning & match

 • Endast en grupp i taget beger sig till omklädningsrummet och befinner sig där så kort tid som möjligt.
 • Man avslutar träningen och lämnar planen 5 minuter innan turens slut. Gruppen lämnar byggnaden så snart som möjligt.
 • Tränarna registrerar spelarna i Jopox efter träning för att underlätta eventuell smittspårning.03.02.2021 (tillägg 8.2.2021 och 19.2.2021)

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i spridningsfasen, nivå 1. Idrottsföreningar och övrig fritidsverksamhet har instruerats att det är skäl att undvika sammankomster med över 10 personer. Man strävar till att hålla säkerhetsavstånd.

Instruktionerna baserar sig på tolkningar av rekommendationer från lokala, regionala och nationella myndigheter samt Finlands Bollförbund.

Allmänt:

 • Gruppverksamhet för vuxna är inte tillåten inomhus
 • Verksamheten för I-JBKs juniorlag kan fortsätta om tränarna bedömer att rekommendationerna nedan kan efterföljas
  • Wasa Fotbollsakademi ger instruktioner för den verksamhet som bedrivs i WFAs regi
 • Varje idrottare, funktionär och tränare deltar i verksamheten frivilligt och på eget ansvar.
 • Meddela tränaren genast vid bekräftad smitta. Tränaren tar kontakt med föreningens coronakontaktperson John Reinlund (040-9648996)
 • Användning av utrymmen:
  • Botniahallen: 1 grupp på 10 inkl. tränare per 1/6 plan.
  • Fennia Arena: 3 grupper av 10 inkl. tränare per ½ plan.
  • Elisa: 3 grupper av 10 inkl. tränare per ½ plan.

Före träning

 • Man anmäler närvaro/frånvaro till träning i god tid.
 • Vårdnadshavare går inför varje träning igenom kontrollistan som finns här. Om deltagaren inte uppfyller kraven stannar man hemma från träningen.
 • Om någon i familjen väntar på testsvar, stannar deltagaren hemma tills negativt besked har fåtts
 • Deltagaren skall känna till reglerna för träning som finns nedan.
 • Se till att vattenflaskan har unik märkning, så att ingen kan ta fel flaska. Vattenflaskan ska fyllas hemma.
 • Tvätta händerna innan man åker hemifrån.
 • Närkontakter på väg till träningen skall undvikas.
 • Om möjligt används omklädningsrum inte. Spelarna ska vara så färdigt ombytta som möjligt då de kommer till träningarna
 • Tränaren har innan träning delat in laget i grupper om 10 personer.

Ankomst till träning

 • Vi följer träningsanläggningarnas anvisningar
 • Deltagare som uppvisar symptom skickas genast hem.
  • Endast nödvändiga tränare och lagledare deltar i träning.
  • Alla över 12 år tar på sig munskydd innan man samlas och går in i byggnaden och behåller det på ända tills träningen påbörjas. Genast efter avslutad träning tas munskydd på igen.
  • Om man samåker tas munskydd på hemma innan man kliver in i bilen.
  • Munskydd används på rätt sätt: THL anvisningar.
  • Personer med medicinska orsaker behöver ej använda munskydd.
 • Tränare och övriga lagledare håller under träningen tillräcklig distans till spelarna och har så långt som möjligt munskydd på sig under träningen.
 • Man ska om möjligt undvika att använda omklädningsrum. Om det används måste man kunna hålla säkerhetsavstånd och inte överstiga 10 personer eller blandas med andra grupper.
 • Tränarna samlar upp en grupp på max 10 personer (inkl. tränare) och gruppen beger sig genast till en egen plats bredvid planen och väntar på att träningsturen ska börja. Även inom samma lag skall grupperna hållas separerade från varandra.
 • Nästa grupp gör likadant och samlas på en egen plats.
 • Föräldrar ska inte följa med sina barn in i Botniahallen/Fennia Arena/skolan förutom om barnet har medicinska behov. Tränarna hjälper till med utrustningen vid behov.

Träning

 • Alla lag har fått handsprit som används vid behov.
 • Grupperna på 10 personer får inte blandas under träningen.
 • Spelarna håller avstånd under samlingar.
 • Övningar med säkerhetsavstånd 1-2m är att föredra, men normalt spel med kontakt är tillåtet.
  • Vi undviker onödiga beröringar i alla lägen.
  • Då gruppen samlas eller köar används säkerhetsavstånd.
 • Spotta inte på planen.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Man skall undvika att använda västar. Ifall västar eller tröjor av olika färger behövs för att genomföra träningen, måste dessa tillbehör vara endast i spelarens personliga bruk.
 • Målvaktshandskar
  • De som har egna målvaktshandskar ska inte låna ut dem till någon annan.
  • Om man använder lagets målvaktshandskar måste en tränare ge handsprit både före och efter användning.’

Matcher

 • Inga matcher utanför Vasa sjukvårdsdistrikt är tillåtna.
 • Matcher skall spelas utomhus.
 • Endast nödvändiga matcher får spelas
  • Bollförbundets eller andras serier/turneringar om arrangören har sagt att de ska genomföras
  • Träningsmatcher som är en nödvändig förberedelse för kvalmatcher
 • Även då reglerna luckras upp gäller:
  • Spela i första hand interna matcher och i andra hand mot andra lag i föreningen

Efter träning & match

 • Endast en grupp i taget beger sig till omklädningsrummet och befinner sig där så kort tid som möjligt.
 • Man avslutar träningen och lämnar planen 5 minuter innan turens slut. Gruppen lämnar byggnaden så snart som möjligt.
 • Tränarna registrerar spelarna efter träning för att underlätta eventuell smittspårning.09.12.2020

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i accelerationsfasen. Idrottsföreningar och övrig fritidsverksamhet har instruerats att det är skäl att undvika sammankomster med över 10 personer. Man strävar till att hålla säkerhetsavstånd.

Instruktionerna baserar sig på tolkningar av rekommendationer från lokala, regionala och nationella myndigheter samt Finlands Bollförbund.

Allmänt:

 • Wasa Fotbollsakademi ger instruktioner för den verksamhet som bedrivs i WFAs regi
 • Verksamheten för I-JBKs juniorlag kan fortsätta om tränarna bedömer att rekommendationerna nedan kan efterföljas
 • Varje idrottare, funktionär och tränare deltar i verksamheten frivilligt och på eget ansvar.
 • Meddela tränaren genast vid bekräftad smitta. Tränaren tar kontakt med föreningens coronakontaktperson John Reinlund (040-9648996)

Före träning

 • Man anmäler sig till träning i god tid. Maximalt antal som får delta i träning:
  • Gymnastiksal: 10 inkl. tränare
  • Botniahallen: 1 grupp på 10 inkl. tränare per 1/6 plan. Man märker ut en skiljelinje mellan plandelarna med koner och man får inte korsa linjen alls.
  • Fennia Arena: 1 grupp av 10 inkl. tränare per 1/6 plan. För ½ plan är 3 grupper OK.
 • Vårdnadshavare går inför varje träning igenom kontrollistan som finns här. Om deltagaren inte uppfyller kraven stannar man hemma från träningen.
 • Deltagaren skall känna till reglerna för träning som finns nedan.
 • Se till att vattenflaskan har unik märkning, så att ingen kan ta fel flaska. Vattenflaskan ska fyllas hemma.
 • Tvätta händerna innan man åker hemifrån.
 • Närkontakter på väg till träningen skall undvikas.
 • Om möjligt används omklädningsrum inte. Spelarna ska vara så färdigt ombytta som möjligt då de kommer till träningarna

Ankomst till träning

Allmänt

 • Man träffas utanför byggnaden.
 • Tränare/lagledare kollar att vårdnadshavaren intygar att deltagaren uppfyller kraven på kontrollistan. Deltagare som uppvisar symptom skickas genast hem.
 • Alla vuxna tar på sig munskydd senast innan man går in i byggnaden och behåller det på ända tills man lämnat byggnaden. Vuxna spelare har inte på munskydd medan man tränar.
 • Man ska om möjligt undvika att använda omklädningsrum. Om det används måste man kunna hålla säkerhetsavstånd och inte överstiga 10 personer eller blandas med andra grupper.
 • Tränarna samlar upp en grupp på max 10 personer (inkl. tränare) och gruppen beger sig genast till en egen plats bredvid planen och väntar på att träningsturen ska börja.
 • Nästa grupp gör likadant och samlas på en egen plats.
 • Föräldrar ska inte följa med sina barn in i Botniahallen/Fennia Arena/skolan förutom om barnet har medicinska behov. Tränarna hjälper till med utrustningen vid behov.

Botniahallen

 • Lag som har 1/3 plan ska använda omklädningsrum. Man får gå till omklädningsrummet 15 minuter före sin tur. En av tränarna desinficerar handtag och ytor innan laget går in i omklädningsrummet. Man får gå från omklädningsrummet till planen prick på klockslaget då träningsturen börjar.
 • Lag som har 1/6 plan ska inte använda omklädningsrum. Man får gå in i Botniahallen 5 minuter innan turen börjar. Man tar med sig utekläderna till planen. De båda grupperna som delar 1/3 plan måste hålla avstånd både under förflyttningarna och träningen.

Träning

 • Alla lag har fått handsprit som används vid behov.
 • Grupperna på 10 personer får inte blandas under träningen.
 • Spelarna håller avstånd under samlingar
 • Övningar med säkerhetsavstånd 1-2m är att föredra, men normalt spel med kontakt är tillåtet. Vi undviker onödiga beröringar i alla lägen: Man kramas inte, brottas inte och rör inte andra med handen.
 • Spotta inte på planen.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Man skall undvika att använda västar. Ifall västar eller tröjor av olika färger behövs för att genomföra träningen, måste dessa tillbehör vara endast i spelarens personliga bruk.
 • Målvaktshandskar
  • De som har egna målvaktshandskar ska inte låna ut dem till någon annan.
  • Om man använder lagets målvaktshandskar måste en tränare ge handsprit både före och efter användning.

Matcher

 • Endast nödvändiga matcher får spelas
  • Bollförbundets eller andras serier/turneringar om arrangören har sagt att de ska genomföras
  • Träningsmatcher som är en nödvändig förberedelse för kvalmatcher
 • Även då reglerna luckras upp gäller:
  • Spela i första hand interna matcher och i andra hand mot andra lag i föreningen
  • Om det är nödvändigt att spela matcher mot andra lag, ska man inte spela mot lag från orter utanför Vasa sjukvårdsdistrikt

Efter träning & match

 • Endast en grupp i taget beger sig till omklädningsrummet och befinner sig där så kort tid som möjligt.
 • Man avslutar träningen och lämnar planen 5 minuter innan turens slut.Gruppen lämnar byggnaden så snart som möjligt.
 • Tränarna bekräftar spelarnas deltagande i Jopox för att hålla register över närvaro.

23.11.2020

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i accelerationsfasen. Idrottsföreningar och övrig fritidsverksamhet har instruerats att det är skäl att undvika sammankomster med över 20 personer. Man strävar till att hålla säkerhetsavstånd.

Instruktionerna baserar sig på tolkningar av rekommendationer från lokala, regionala och nationella myndigheter samt Finlands Bollförbund.

Allmänt:

 • Wasa Fotbollsakademi ger instruktioner för den verksamhet som bedrivs i WFAs regi
 • Verksamheten för I-JBKs juniorlag kan fortsätta om tränarna bedömer att rekommendationerna nedan kan efterföljas
 • Varje idrottare, funktionär och tränare deltar i verksamheten frivilligt och på eget ansvar.
 • Meddela tränaren genast vid bekräftad smitta. Tränaren tar kontakt med föreningens coronakontaktperson John Reinlund (040-9648996)

Före träning

 • Man anmäler sig till träning i god tid. Maximalt antal som får delta i träning:
  • Gymnastiksal: 20 inkl. tränare
  • Botniahallen: 1 grupp på 20 inkl. tränare per 1/6 plan. Man märker ut en skiljelinje mellan plandelarna med koner och man får inte korsa linjen alls.
  • Fennia Arena: 2 grupper av 10-20 inkl. tränare per ½ plan (Max 30 på halv plan och max 60 i hela hallen)
 • Vårdnadshavare går inför varje träning igenom kontrollistan som finns här. Om deltagaren inte uppfyller kraven stannar man hemma från träningen.
 • Deltagaren skall känna till reglerna för träning som finns nedan.
 • Se till att vattenflaskan har unik märkning, så att ingen kan ta fel flaska. Vattenflaskan ska fyllas hemma.
 • Tvätta händerna innan man åker hemifrån.
 • Närkontakter på väg till träningen skall undvikas.
 • Om möjligt används omklädningsrum inte. Spelarna ska vara så färdigt ombytta som möjligt då de kommer till träningarna

Ankomst till träning

Allmänt

 • Man träffas utanför byggnaden.
 • Tränare/lagledare kollar att vårdnadshavaren intygar att deltagaren uppfyller kraven på kontrollistan. Deltagare som uppvisar symptom skickas genast hem.
 • Alla vuxna tar på sig munskydd senast innan man går in i byggnaden och behåller det på ända tills man lämnat byggnaden. Vuxna spelare har inte på munskydd medan man tränar.
 • Man ska om möjligt undvika att använda omklädningsrum. Om det används måste man kunna hålla säkerhetsavstånd och inte överstiga 20 personer eller blandas med andra grupper.
 • Tränarna samlar upp en grupp på max 20 personer (inkl. tränare) och gruppen beger sig genast till en egen plats bredvid planen och väntar på att träningsturen ska börja.
 • Nästa grupp gör likadant och samlas på en egen plats.
 • Föräldrar ska inte följa med sina barn in i Botniahallen/Fennia Arena/skolan förutom om barnet har medicinska behov. Tränarna hjälper till med utrustningen vid behov.

Botniahallen

 • Lag som har 1/3 plan ska använda omklädningsrum. Man får gå till omklädningsrummet 15 minuter före sin tur. En av tränarna desinficerar handtag och ytor innan laget går in i omklädningsrummet. Man får gå från omklädningsrummet till planen prick på klockslaget då träningsturen börjar.
 • Lag som har 1/6 plan ska inte använda omklädningsrum. Man får gå in i Botniahallen 5 minuter innan turen börjar. Man tar med sig utekläderna till planen. De båda grupperna som delar 1/3 plan måste hålla avstånd både under förflyttningarna och träningen.

Träning

 • Alla lag har fått handsprit som används vid behov.
 • Grupperna på 20 personer får inte blandas under träningen.
 • Spelarna håller avstånd under samlingar
 • Övningar med säkerhetsavstånd 1-2m är att föredra, men normalt spel med kontakt är tillåtet. Vi undviker onödiga beröringar i alla lägen: Man kramas inte, brottas inte och rör inte andra med handen.
 • Spotta inte på planen.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Man skall undvika att använda västar. Ifall västar eller tröjor av olika färger behövs för att genomföra träningen, måste dessa tillbehör vara endast i spelarens personliga bruk.
 • Målvaktshandskar
  • De som har egna målvaktshandskar ska inte låna ut dem till någon annan.
  • Om man använder lagets målvaktshandskar måste en tränare ge handsprit både före och efter användning.

Matcher

 • Just nu får endast interna matcher spelas och man ska hålla begränsningen på 20 per 1/3 plan
 • Även då reglerna luckras upp gäller:
  • Spela i första hand interna matcher och i andra hand mot andra lag i föreningen
  • Om det är nödvändigt att spela matcher mot andra lag, ska man inte spela mot lag från orter utanför Vasa sjukvårdsdistrikt

Efter träning & match

 • Endast en grupp i taget beger sig till omklädningsrummet och befinner sig där så kort tid som möjligt.
 • Man avslutar träningen och lämnar planen 5 minuter innan turens slut.Gruppen lämnar byggnaden så snart som möjligt.
 • Tränarna bekräftar spelarnas deltagande i Jopox för att hålla register över närvaro.

05.11.2020

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i accelerationsfasen. Idrottsföreningar och övrig fritidsverksamhet har instruerats att det är skäl att undvika sammankomster med över 20 personer. Man strävar till att hålla säkerhetsavstånd.

Instruktionerna baserar sig på tolkningar av rekommendationer från lokala, regionala och nationella myndigheter samt Finlands Bollförbund.

Allmänt:

 • Wasa Fotbollsakademi ger instruktioner för den verksamhet som bedrivs i WFAs regi
 • Verksamheten för I-JBKs juniorlag kan fortsätta om tränarna bedömer att rekommendationerna nedan kan efterföljas
 • Varje idrottare, funktionär och tränare deltar i verksamheten frivilligt och på eget ansvar.
 • Meddela tränaren genast vid bekräftad smitta. Tränaren tar kontakt med föreningens coronakontaktperson John Reinlund (040-9648996)

Före träning

 • Man anmäler sig till träning i god tid. Maximalt antal som får delta i träning:
  • Gymnastiksal: 20 inkl. tränare
  • Botniahallen: 1 grupp på 20 inkl. tränare per 1/3 plan
  • Fennia Arena: 2 grupper av 10-20 inkl. tränare per ½ plan (Max 30 på halv plan och max 60 i hela hallen)
 • Vårdnadshavare går inför varje träning igenom kontrollistan på som finns här. Om deltagaren inte uppfyller kraven stannar man hemma från träningen.
 • Deltagaren skall känna till reglerna för träning som finns nedan.
 • Se till att vattenflaskan har unik märkning, så att ingen kan ta fel flaska. Vattenflaskan ska fyllas hemma.
 • Tvätta händerna innan man åker hemifrån.
 • Närkontakter på väg till träningen skall undvikas.
 • Om möjligt används omklädningsrum inte. Spelarna ska vara så färdigt ombytta som möjligt då de kommer till träningarna

Ankomst till träning

 • Man träffas utanför byggnaden.
 • Tränare/lagledare kollar att vårdnadshavaren intygar att deltagaren uppfyller kraven på kontrollistan. Deltagare som uppvisar symptom skickas genast hem.
 • Alla vuxna tar på sig munskydd senast innan man går in i byggnaden och behåller det på ända tills man lämnat byggnaden. Vuxna spelare har inte på munskydd medan man tränar.
 • Man ska om möjligt undvika att använda omklädningsrum. Om det används måste man kunna hålla säkerhetsavstånd och inte överstiga 20 personer eller blandas med andra grupper.
 • Tränarna samlar upp en grupp på max 20 personer (inkl. tränare) och gruppen beger sig genast till en egen plats bredvid planen och väntar på att träningsturen ska börja.
 • Nästa grupp gör likadant och samlas på en egen plats.
 • Föräldrar ska inte följa med sina barn in i Botniahallen/Fennia Arena/skolan förutom om barnet har medicinska behov. Tränarna hjälper till med utrustningen vid behov.

Träning

 • Alla lag har fått handsprit som används vid behov.
 • Grupperna på 20 personer får inte blandas under träningen.
 • Spelarna håller avstånd under samlingar
 • Övningar med säkerhetsavstånd 1-2m är att föredra, men normalt spel med kontakt är tillåtet. Vi undviker onödiga beröringar i alla lägen: Man kramas inte, brottas inte och rör inte andra med handen.
 • Spotta inte på planen.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Man skall undvika att använda västar. Ifall västar eller tröjor av olika färger behövs för att genomföra träningen, måste dessa tillbehör vara endast i spelarens personliga bruk.
 • Målvaktshandskar
  • De som har egna målvaktshandskar ska inte låna ut dem till någon annan.
  • Om man använder lagets målvaktshandskar måste en tränare ge handsprit både före och efter användning.

Matcher

 • Just nu ska matcher inte spelas
 • Då matcher åter tillåts gäller följande:
  • Spela i första hand interna matcher och i andra hand mot andra lag i föreningen
  • Om det är nödvändigt att spela matcher mot andra lag, ska man inte spela mot lag från orter utanför Vasa sjukvårdsdistrikt

Efter träning & match

 • Endast en grupp i taget beger sig till omklädningsrummet och befinner sig där så kort tid som möjligt.
 • Man avslutar träningen och lämnar planen 5 minuter innan turens slut.Gruppen lämnar byggnaden så snart som möjligt.
 • Tränarna bekräftar spelarnas deltagande i Jopox för att hålla register över närvaro.


26.10.2020

Eftersom vi fortsättningsvis inte har klara direktiv för när och hur träningen kan återupptas, fortsätter träningspausen tills vidare.05.10.2020

Iskmo-Jungsund bollklubbs styrelse har p.g.a. det ökade antalet Covid-19 fall i nejden beslutit att alla lag i föreningen håller paus från träningar och matcher fram till 25.10.

Styrelsen, genom Joakim Häggblom