Tänk på vad du säger, det spelar roll
Publicerad: 22.10.2021 11:23

Tänk på vad du säger, det spelar roll

I I-JBKs program för en inkluderande, trygg och jämställd verksamhet som vi kallar "Alla förtjänar att vara stjärnor" betonar vi speciellt att man pratar respektfullt. Vi godkänner inte språkbruk som är diskriminerande mot etnisk tillhörighet, funktionshinder, hudfärg, kön, hälsotillstånd, religion, sexuell läggning, språk, ålder eller skicklighet. Alla spelare, vårdnadshavare, funktionärer och supportrar som är involverade i föreningsverksamheten har ett ansvar att se till att detta förverkligas och att man ingriper i trakasserier.

Därför ställer vi gärna upp och deltar i Finlands olympiska kommittés kampanj #Omklädningsrumssnack2021. Vi vill att alla utövare och idrottare i vår förening ska må bra och trivas. Osakligt prat hör varken hemma i idrotten eller i vår förenings omklädningsrum. Vi utmanar alla idrottare och aktiva i vår förening att delta i kampanjen och dra sitt strå till stacken för en god sak. Kom med och uppdatera omklädningsrumssnacket till nutid!

I-JBKs handlingsplan mot trakasserier, osakligt beteende och våld

Olympiska kommitténs #Pukukoppipuhe/#Omlädningsrumssnack-kampanj