Alla förtjänar att vara stjärnor
Publicerad: 27.04.2021 08:39

Alla förtjänar att vara stjärnor

Föreningens program för en inkluderande, trygg och jämställd verksamhet


I början av arbetet med att förnya I-JBKs strategi kunde styrelsen konstatera att det fanns en samsyn om att det är viktigt att alla ska ha samma möjlighet att utöva idrott och att detta är rotat sedan länge i föreningens värderingar. I vintras ordnade styrelsen en workshop med Saara Norrgrann från projektet ”På samma linje”, ett samarbete mellan Finlands Svenska Idrott (FSI) och Föreningen Luckan. Tillsammans funderade vi på vad det betyder att vara inkluderande, vad sexuella trakasserier innebär, vad normer betyder och hur dessa påverkar idrotten samt om jämställdhet. Med hjälp av Saara fick styrelsen fundera på vad vi redan gör bra och vad som kunde göras bättre. Det utmynnade i att ett huvudtema i I-JBKs strategi blev att vår verksamhet ska vara ”Inkluderande, Trygg och Jämställd”.

Ordförande Joakim Häggblom: ”Det finns en beställning i samhället på goda värderingar. Fotboll är viktigt för oss, men att lämna ett positivt avtryck på samhället är ännu viktigare. Det kommer vi att jobba för inom I-JBKs verksamhet under föreningens slogan Alla förtjänar att vara stjärnor”.

Under vintern och våren har styrelsen jobbat på handlingsplaner för att konkretisera vad vi ska göra:


Förmånlighet

I-JBK strävar till att hålla låga kostnader så att alla ska ha råd att delta i vår verksamhet. Det gör vi genom att:

  • Vår verksamhet bygger på talkoanda och föräldrarnas aktiva medverkan
  • Vi förespråkar måttlighet gällande anskaffningar
  • Vi informerar om våra avgifter och betalningstidpunkt, så att man lättare kan planera sin ekonomi
  • Föräldrarna ska ha medbestämmanderätt angående ramarna för följande säsong på lagets föräldramöten, t.ex. antal planturer på avgiftsbelagda planer och deltagande i cuper.
  • Vi försöker skaffa bidrag så att familjer som har utmaningar med sin ekonomiska situation kan få ett behovsprövat stöd

Läs mer om våra avgifter och talkon


Handlingsplan mot trakasserier, osakligt beteende och våld

I handlingsplanen berättas hur vi jobbar förebyggande att osunda situationer inte uppstår samt konkretiserar hur föreningens medlemmar ska agera vid svåra situationer. Handlingsplanen riktar sig till och tillämpas av alla spelare, vårdnadshavare, funktionärer och supportrar som är involverade i föreningsverksamheten.

Grundprincip 1: Vi pratar respektfullt

Grundprincip 2: Vi accepterar inte trakasserier

Grundprincip 3: Vi ingriper i trakasserier

Läs hela handlingsplanen


Jämställdhet

Både damers/flickors och herrars/pojkars utövning av fotboll ska värderas och prioriteras lika. Både män och kvinnors värderingar, kunskaper och åsikter ska tas tillvara på så att fotbollens utveckling går framåt. Därför har I-JBKs styrelse gett ett jämställdhetslöfte. Läs det här.

Kommunikationen kring dessa teman har inletts och med hjälp av hela föreningen ska dessa saker nu omsättas i praktiken.