Möt funktionärerna: Eva Karlsson, styrelsen & F10/11
Iskmo-Jungsund BollklubbPublicerad: 01.06.2021 21:52

Möt funktionärerna: Eva Karlsson, styrelsen & F10/11

Nästa i intervjuserien "Möt funktionärerna" är Eva Karlsson, styrelsemedlem och lagledare i Flickor 2010/11. Dessutom har hon två barn till som spelar i andra I-JBK-lag, så mycket av vardagen kretsar kring fotboll.

Vad är ditt ansvarsområde i styrelsen?

Som föreningens kassör har jag, tillsammans med föreningens ekonomiansvarige, hand om föreningens ekonomi. Till kassörens uppgifter hör att ta hand om de löpande ärendena under året så som bidragsansökningar, godkännande av fakturor och hantering av spelaravgifter. Jag håller även kontakten med lagens kassörer och olika instanser .

Med föreningens övriga styrelsemedlemmar som stöd ser vi till att föreningen håller sin budget och att kostnaderna för spelarna hålls möjligast låga.

Varför har du valt att ställa upp och jobba frivilligt inom I-JBK?

Föreningsverksamhet är en viktig del i vårt samhälle som skapar fritidsaktiviteter för såväl barn som vuxna. Det är fint att få axla ett ansvar som frivillig verksam och att få se det resultat som föreningsarbetet ger. Man får ett kontaktnätverk utanför arbetslivet och många nya bekantskaper. Det vi jobbar för i föreningen gör skapar en hobby för mina barn som de gillar och det sporrar givetvis också.

Har du själv en bakgrund inom idrott/fotboll?

Inom idrott nog som barn och ungdom men inte inom lagidrott. Föreningsaktiviteten har jag fått med min hemifrån från mina föräldrar.

Vad är de bästa sakerna med att barn/unga deltar i I-JBKs verksamhet?

Att de får möjlighet att växa som personer och höra till ett sammanhang via en rolig hobby.

Om du skulle få önska en sak till föreningen, vad skulle det vara?

En livskraftig förening med god anda många år framöver.